Μοντέρνος Χορός

Στην Ελλάδα, ο όρος «μοντέρνος χορός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χορών που χορεύονται ατομικά (solo) ή σε ομάδες (group dances), και περιλαμβάνει το hip-hop, το break dance, το rn'b, το funky, τη jazz και άλλα χορευτικά είδη. 
 Παρ' όλο που οι χοροί αυτοί διακρίνονται από σημαντικές διαφορές, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μπορούν να ερμηνευθούν ελεύθερα ανάλογα με την κρίση και τη διάθεση του εκάστοτε χορευτή. 
Τα μαθήματα μοντέρνου χορού είναι ένας όμορφος τρόπος για να ξεφύγετε από την πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, της δουλείας ή του σχολείου. Γι' αυτό το λόγο, σε αντίθεση με άλλα είδη χορού, για αυτά τα είδη δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα, συγκεκριμένα βηματολόγια ή αυστηρή τεχνική.