Μουσικοθεραπεία- GIM

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Η Μουσικοθεραπεία είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη χρήση της μουσικής για συγκεκριμένους θεραπευτικούς σκοπούς. Κατατάσσεται στις θεραπείες μέσω τέχνης και εφαρμόζεται στον χώρο της ψυχικής και σωματικής υγείας. Χωρίζεται σε δυο μεγάλους κλάδους, την Δεκτική και την Ενεργητική Μουσικοθεραπεία. 
Η Ενεργητική μουσικοθεραπεία εμπλέκει ενεργά τον θεραπευόμενο στην δημιουργία μουσικής (τραγούδι, μουσικά όργανα) ενώ η Δεκτική, αξιοποιεί την ακρόαση μουσικής για θεραπευτικούς σκοπούς.  


ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- GIM
Η Μουσικοθεραπεία GIM ανήκει στην οικογένεια της Δεκτικής Μουσικοθεραπείας και είναι μια ολιστική μέθοδος ψυχοθεραπείας. Τα αρχικά GIM σημαίνουν Guided Imagery and Music. Η μέθοδος αυτή εντάσσει και αξιοποιεί την μουσική ως εργαλείο που βοηθάει να έλθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας και εν γένει τον εσωτερικό μας κόσμο. Περιλαμβάνει την ακρόαση μουσικής σε κατάσταση χαλάρωσης για την ανάδυση ψυχικού υλικού και συζήτηση για την επίλυση των ειδικών θεμάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο. Εφαρμόζεται τόσο σε ατομικό, όσο και ομαδικό επίπεδο. 

Η μουσική είναι μια πολυδύναμη εμπειρία για τον άνθρωπο, με αισθητηριακές, αισθητικές,συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις. Ο κάθε ένας από εμάς ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στην μουσική και ό,τι αυτή μας διακινήσει (εικόνες, συναισθήματα, σκέψεις, αναμνήσεις,εντυπώσεις, σωματικές αισθήσεις), είναι κάτι που προέρχεται από τον εσωτερικό μας κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για εμάς και σχετίζεται με το ποιοι είμαστε αλλά και με ό,τι μας απασχολεί.Η Μουσικοθεραπεία GIM λοιπόν, βοηθάει στην διαχείριση του άγχους και ανακούφιση της έντασης, στην ψυχική ενδυνάμωση, την επεξεργασία συναισθηματικών δυσκολιών και κατάθλιψης, στην επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις και την προαγωγή της σωματικής υγείας. 

Είναι επίσης ένα θαυμάσιο όχημα προς την αυτογνωσία και αυτο-βελτίωση, για όποιον αναζητά μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του.Ως ολιστική μέθοδος ψυχοθεραπείας, ενσωματώνει στο θεωρητικό της υπόβαθρο στοιχεία της Ψυχοδυναμικής προσέγγισης, της Αναλυτικής Ψυχολογίας και Ανθρωποκεντρικής σχολής, αλλά δέχεται και επιρροές από προσεγγίσεις όπως η Gestalt, η Γνωσιακή-Συμπεριφορική και η Υπερπροσωπική. 
 
Στεφανάκου Εύα  
Ψυχολόγος- GIM therapist