Συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για άνεργους, πολύτεκνους και φοιτητές

Τα κέντρα Dance Your Soul, σε συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής 

δίνουν τη δυνατότητα σε: 

> Άνεργους 
> Πολύτεκνους 
> Φοιτητές 

να παρακολουθήσουν συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης , σε χαμηλές τιμές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα κέντρα μας!