Κλινική Ύπνωση (Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία)

Η Κλινική Ύπνωση ή Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια βραχεία και ιδιαίτερα αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την ύπνωση ως εργαλείο. Η έννοια της ύπνωσης μπορεί καλύτερα να εξηγηθεί ως μια κατάσταση επιλεκτικής συγκέντρωσης της προσοχής, ή μια κατάσταση κατά την οποία ο νους απομακρύνει σταδιακά την εστίαση του από το την εξωτερική πραγματικότητα ή αλλιώς, ελαττώνεται η προσοχή που δίνει στα ερεθίσματα που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Επί της ουσία αυτό που συμβαίνει είναι η μετατόπιση της εστίασης στον εσωτερικό νου με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται, αυτό που στη Βιοθυμική ονομάζουμε "διαφοροποιημένη κατάσταση συνείδησης". Μέσω αυτής της κατάστασης, επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο ασυνείδητο, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η γνώση αλλά και οι εμπειρίες του ατόμου. 
Έτσι, η φαντασία αποδεσμεύεται από τους περιορισμούς της πραγματικότητας και της λογικής, του χώρου και του χρόνου. Ο άνθρωπος «αφήνει τα πράγματα να συμβαίνουν» μέσω του υποσυνείδητου νου, αντί να προσπαθεί να τα κάνει να συμβούν με τον συνειδητό νου. Έτσι, ελεύθερος από το άγχος και αποδεσμευμένος από την κυριαρχία του αναλυτικού νου, μπορεί σταδιακά να επικεντρωθεί στα πράγματα που θέλει να κατανοήσει και να αλλάξει μέσα στον εαυτό του. 

Ο όρος που συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση που βρίσκεται το άτομο εν υπνώσει, ονομάζεται trance. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια έμφυτη ικανότητα του ατόμου να εστιάζει εσωτερικά στον εαυτό. Με άλλα λόγια η ύπνωση είναι μια οικεία κατάσταση, στην οποία μπαίνουμε και βγαίνουμε αρκετές φορές μέσα στη μέρα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιες φορές να απορροφηθούμε τόσο πολύ σε μια σκέψη ή να εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια κατάσταση χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας. Πολύ συχνά σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να χάσουμε για λίγο την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Επί της ουσίας, αυτό που βιώνουμε είναι μια διαφοροποιημένη κατάσταση συνείδησης, ή με άλλα λόγια υπνωτική εμπειρία. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως η ύπνωση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κατάσταση του ύπνου. Δε θα μπορούσε άλλωστε, καθώς στην κατάσταση της ύπνωσης δε σταματά η επεξεργασία, αντιθέτως ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης κατά την οποία το άτομο στρέφεται στην εσωτερική, βαθιά πραγματικότητα, την οποία ο συνειδητός νους είναι δύσκολο να αντιληφθεί. Επίσης, παρά το γεγονός ότι το σύστημα είναι πλέον εστιασμένο εσωτερικά, υπάρχει όξυνση όλων των αισθήσεων και το άτομο εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται ήχους όπως και οτιδήποτε συμβαίνει στην εξωτερική πραγματικότητα.

 

 Η ίδια η ύπνωση επομένως είναι απλώς μια κατάσταση, ή ένας τρόπος χρησιμοποίησης του νου, δεν είναι θεραπεία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται αυτή η έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου, ως εργαλείο με σκοπό να το ίδιο το άτομο να διεισδύσει στον ασυνείδητο νου και χωρίς τους περισπασμούς του συνειδητού νου να οδηγηθεί αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων, που επεκτείνονται πλέον στην καθημερινότητά του. Αυτό που βασικά δίνει τα σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα δεν είναι η ίδια η ύπνωση, αλλά η ψυχοθεραπεία που γίνεται κατά τη διάρκεια της ύπνωσης. 

Πηγή: https://psychotherapia.gr/v2/

Κέντρο εφαρμοσμένης ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής