18-08-2014

Αποτελέσματα ωφελιμότητας του Coaching μέσα από έρευνες


Αύξηση συνειδητοποίησης: 67.6%
Θέση καλύτερων στόχων: 62.4% 
Πιο ισορροπημένη ζωή: 60.5% 
Λιγότερο άγχος: 57.1% 
Αυτο-ανακάλυψη: 52.9% 
Αυτοπεποίθηση: 52.4% 
Βελτίωση ποιότητας ζωής: 43.3% 
Ενίσχυση της ικανότητας για επικοινωνία: 39.5% 
Ολοκλήρωση εργασιών: 35.7% 
Βελτίωση υγείας ή ευεξίας: 33.8% 
Καλύτερη σχέση με αφεντικό ή συναδέλφους: 33.3%
Καλύτερες οικογενειακές σχέσεις: 33.3% 
Περισσότερη ενέργεια: 31.9% 
Περισσότερη πλάκα: 31.9%

Έρευνα: ICF (International Coach Federation - Διεθνής Ομοσπονδία Προπονητών),1998 Έρευνα σχετικά με το πόσο ωφέλιμο είναι το coaching.